flag aScAgenda - Bezpečná škola

Ako zabezpečiť prenos údajov o príchodoch k rodičom?

V škole na počítači, ktorý monitoruje príchody žiakov (má čítačku čiarových kódov, resp. čítačku čipových kariet), treba nainštalovať program aScModuly.

Úvodné informácie (napr. mená žiakov, zoznam názvov tried, a samozrejme čísla kariet jednotlivých žiakov) do programu aScModuly sa automaticky prevezmú z Vašej EduPage www stránky. Je iba potrebné zadať identifikátor Vašej EduPage stránky, a Vaše administrátorské EduPage heslo. Ak EduPage stránku zatiaľ nemáte, môžete si ju bezplatne vytvoriť: Návod na vytváranie EduPage stránok.

Aby monitoring príchodov bezchybne fungoval, program aScModuly musí byť spustený, a počítač musí byť pripojený do školskej siete a na Internetovú žiacku knižku. Treba na ňom aj vypnúť systémovú úvodnú uvítaciu obrazovku - tzv. Welcome screen (aby sa po prípadnom zaspatí počítač rovno prebral a program aScModuly mohol pracovať).

Po prezentácii (pípnutí) sa údaj prenesie do školskej siete a odtiaľ na zabezpečenú privátnu stránku Internetovej žiackej knižky, kde sa môže rodič prihlásiť menom a heslom.
Po úspešnom zaznamenaní príchodu program vydá zvukový signál (ak je teda k počítaču pripojený reproduktor).

Pozrite aj:
aScModuly.
Monitoring príchodov a odchodov detí - informácie rodičom
Čo vidí rodič o príchodoch a odchodoch svojho dieťaťa?
Čo vidí administrátor o príchodoch a odchodoch detí a učiteľov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 13336 krát.13336 / 13336
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle