flag aScAgenda - Dochádzka žiakov

Ako vytlačiť prehľad dochádzky?

1. Dochádzka po predmetoch vo všetkých triedach naraz.
Pri výbere tlačovej zostavy zvoľte sekciu Klasifikácia, v nej treba zvoliť "Dochádzka v triedach po predmetoch":

Ukážka z tlačovej zostavy - údaj v zátvorke je počet neospravedlnených hodín.

2. Dochádzka tried za určité časové obdobie
Pri výbere tlačovej zostavy zvoľte sekciu Klasifikácia, v nej treba zvoliť "Dochádzka tried", nezabudnite zvoliť aj časové obdobie, pre ktoré chcete tlačovú zostavu tlačiť, môžete tlačiť po mesiacoch, 1/4 štvrťrok, 3/4 štrťrok, 1. a 2. polrok.

Ukážka z tlačovej zostavy:

Aby boli sumárne hodnoty dochádzky správne, treba mať dobre nastavené dátumy klasifikačných porád (resp. ukončení jednotlivých štvrťrokov) - menu Nastavenie - Preferencie - Dátumy.

Po správnom nastavení dátumov budú dobre fungovať aj výpisy dochádzky za polroky (Vysvedčenie 1. polrok, Vysvedčenie 2. polrok) a oba štvrťroky (1/4 a 3/4).

Pozrite aj:
Prečo pri zadávaní známok za 2.polrok nevidím v zozname maturantov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 18144 krát.18144 / 18144
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle