flag aScAgenda - Dochádzka žiakov

Dá sa povoliť zadávanie dochádzky iba po predmetoch, alebo iba celkovo?

Áno, v menu Nastavenie - Preferencie, v záložke Dochádzka, si môžete zvoliť:

V strednej časti okna si zvoľte, za aké časové obdobia umožníte zadávať dochádzku. Zakázať niektoré obdobia má zmysel vtedy, ak napríklad zadávate dochádzku denne, a nechcete žiadnemu učiteľovi povoliť zadávanie po týždňoch.

V spodnej časti si zvoľte, či chcete umožniť zadávanie dochádzky celkovej (absencia žiaka v škole), alebo evidujete dochádzku po predmetoch (každý učiteľ si sám ustriehne, kedy mu žiaci na jeho hodinách chýbajú). Aby sa predišlo nedorozumeniam (t.j. napríklad aby učitelia nezadávali dochádzku po predmetoch, ak obyčajne v škole evidujete dochádzku celkovú), dá sa táto možnosť evidencie dochádzky po predmetoch vypnúť.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 13602 krát.13602 / 13602
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle