flag aScAgenda - SRS správy

Ako posielať rodičom, učiteľom alebo žiakom srs správy priamo z programu aScAgenda?

Priamo cez program aScAgenda je možná komunikácia školy s rodičmi, učiteľmi a žiakmi prostredníctvom srs správ. (skratka srs znamená "správa rodičom školy"). Zasielanie srs je rýchle a jednoduché.

1. Ak chcete poslať oznam rodičom žiaka prostredníctvom SRS správy, je priamo v programe v časti Zoznamy (alebo v zoznamoch maturantov, učiteľov a pod.) potrebné označiť žiakov pomocou podržania klávesy Ctrl a kliknutia na políčka s menami žiakov. Označení žiaci sa vyznačia tmavšou farbou.


2. SRS môžete odosielať po stlačení tlačidla v menu Nástroje, Poslať SRS-ku


alebo stlačte ikonu SRS


alebo po stlačení klávesovej skratky Ctrl+Shift+S sa objaví okienko, kde si môžete vyberať, či chcete poslať SRS priamo označeným žiakom, alebo ich rodičom.
Ako príjemca sa spomedzi rodičov vyberie automaticky zákonný zástupca žiaka, ale je možné zmeniť odoslanie na druhého rodiča. SRS sa odosiela na číslo v zelenom políčku.
- ak posielate SRS žiakom


- ak posielate SRS rodičom

Po príprave správy na odoslanie, pokračujte v tomto článku
Mám možnosť skontrolovať správu pred odoslaním?
Ako posielať e-maily cez program aSc Agenda?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 18467 krát.18467 / 18467
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle