flag aScAgenda - Maturitný rozpis

Ako nastaviť generátor maturitného rozpisu?

V pohľade Maturita 2011 - Generovať rozpis maturít

v časti Základné údaje je potrebé nastaviť:

- dátum začiatku maturít
/koniec maturít sa nenastavuje, nakoľko generátor generuje rozpis na čo najkratší čas/
- časy začania a ukončenia skúšania
/je už prednastevený, ale môžete meniť/
- minimálny čas medzi odpoveďami jedného žiaka v minútach
/znamená, že ak žiak Janko Jankovič ráno ukončil odpoveď o 8.30hod. z matematiky, tak z ďalšieho predmetu bude najskôr môcť odpovedať za 30 minút, aby sa dal do poriadku po náročnej odpovedi./
- čas ná výmennu komisií v jednej miestnosti v minútach
/ak v jednej miestnosti po odskúšaní nasleduje skúšanie inou komisiou/
- minimálny počet žiakov pred koncom dňa
/ak napriklad skúšanie prebieha po 4 žiakoch, aby nenastala situácia ak máte na deň 21 žiakov, aby posledný neostal v skupine sám, ale aby ho priradil generátor k poslednej štvorici/
- počet žiakov, po ktorých má byť v komisii vyhodnotenie
/napr. po 4 žiakoch/
- čas komisie na vyhodnotenie - čas na komisie na vyhodnotenie predchádzajúceho nastavenia, teda napr. 4 žiakov
- maximálny počet prestávok pred konkrétnou hodinou
napr. pred 12.00hod. je vhodné mať cca 1 prestávku na desiatu
- maximálny počet prestávok po konkrétnej hodine
napr. po 14hod. už len jedna prestávka na olovrant
- max. čas v hodinách za deň pre študenta
?

Ďalej je možné nastaviť:


ak ste si zvolili v kartách žiakov, záložka Maturita maturitné komisie ručne, aby generátor rešpektoval Vaše nastavenie, alebo aby sa komisie žiakom generovali náhodne.

V časti Generovanie maturitného rozpisu - Prestávky je možné zadať kedy komisia nemôže skúšať.
Ako nastaviť kedy môže skúšať daná komisia?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14572 krát.14572 / 14572
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle