flag aScAgenda - Maturitný rozpis

Ako priradiť maturitné predmety?

V karte predmetu je možné zaznačiť, že je to maturitný predmet, v ktorej učebni budú z neho žiaci maturovať, ako aj trvania častí maturitných skúšok pre jednotlivé úrovne.

1. V ľavom paneli v časti Predmety, po otvorení karty predmetu si zaznačte, že daný predmet je maturitným predmetom na Vašej škole:

2. V karte predmetu, záložka Maturita


je možné zadať:
- v ktorej učebni (alebo aj viacerých učebniach) budú žiaci maturovať
- trvania prípravy a odpovede pre jednotlivé úrovne maturitnej skúšky. Ak nebudete mať dĺžku prípravy a odpovede zadanú, generovanie maturitného rozpisu sa pravdepodobne nespustí.
- aj to, či sa na Vašej škole z danej úrovne predmetu maturuje (ak sa na Vašej škole z danej úrovne nematuruje, nebude sa generovať do rozpisu)

3. Ak nechcete, aby sa predmet do maturitného rozpisu generoval, zakliknite zaškrtávač "Negenerovať do rozpisu". Toto má zmysel pre predmety, z ktorých sa maturuje mimo maturitného týždňa, alebo nemajú ústnu časť (napr. pri predmete praktická časť odbornej zložky a pod.).

4. Ďalej zadajte typ predmetu. Zadanie správneho typu je potrebné pre zobrazovanie správneho hodnotenia písomnej formy, na komunikáciu s ŠPÚ a ŠVS - štatistické výkazy a preberanie výsledkov externej časti.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15945 krát.15945 / 15945
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle