flag aScAgenda - Maturita - písomná forma

Ako evidovať maturitné skupiny?

Zadávanie skupín pre písomnú formu MS je možné zadávať dvoma spôsobmi.

1. Pri oboch spôsoboch je najskôr potrebné zadať Skupiny v časti programu Maturita 2011, Skupiny PF.
Skupiny sa označujú systémom 01, 02, 03.. a pod. Nová skupina sa dá vytvoriť kliknutím na tlačidlo "Nová" v hlavnom menu.
O Maturitnej skupine môžete evidovať tieto údaje:

- kód - /napr. 01/
- názov - /napr. angličtinári A01/
- predmet - /anglický jazyk/
- učebňa - /Hudobný kabinet/
- dátum konania /16.03.2011/ (ten sa automaticky určí podľa predmetu, pozrite v Maturita 2011 - Skupiny písomnej formy)
- meno administrátora /Ing. Jana Juršiková/
- mená hodnotiteľov (od verzie 2008)

2. V pohľade Maturita 2011, Zoznam maturantov, po kliknutí na Maturitný filter si zvolíte požiadavky na výber, napr. chcete označiť žiakov, ktorí maturujú z predmetu anglický jazyk z úrovne B2.
Potom stlačte Označiť podľa filtra. Označia sa Vám všetci žiaci na Vašej škole, ktorí maturujú z daného predmetu a úrovne, napr. 24. Keďže v skupine môže byť maximálne 18 žiakov, zvyšných 6 žiakov odklikáte za súčasného pozdržania klávesy Ctrl.
Vybraným, označeným 18. žiakom je možné ihneď priradiť skupinu, po stlačení Nástroje, Hromadné operácie, Maturita, Nastav žiakovi maturitnú skupinu písomnej formy pre príslušný predmet..

Kontrolu v akej skupine je žiak, ľahko urobíte priamo v Karte žiaka, v záložke Maturita, Písomná forma..

2. Druhý spôsob (ako zadať skupiny pre písomnú formu MS) - je možné každému žiakovi osobitne toto nastavenie urobiť priamo v jeho karte žiaka, záložka Maturity. Samozrejme, že zoznam skupín musí byť najskôr zadaný v časti programu Maturita 2011, Skupiny PF.

Ako náhodne nastaviť maturitnú skupinu pre zvolený predmet písomnej časti?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 24456 krát.24456 / 24456
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle