flag aScAgenda - Komunikácia školy so zriaďovateľom

Ako pracuje zriaďovateľ s údajmi o školách?

Zriaďovateľ školy po stiahnutí údajov zo škôl do programu aScAgenda môže pracovať
s nasledovnými údajmi:

1. Naše školy
V ľavom menu po kliknití na Naše školy
má základný prehľad o školách v svojej pôsobnosti:

Z prehľadu vyplýva:
Zriaďovateľ má v kompetencii 10 škôl, v tomto pohľade je vidieť mená škol, počet žiakov
v každej škole samostatne, súčet žiakov zo všetkých škol /v spodnom riadku/ a dátum poslednej aktualizácie údajov a dátum kedy škola tieto údaje naposledy odosielala.

Cez tlačidlo Výber stĺpcov je možné pridať stĺpce a pohľad rozšíriť


o počet žiakov na školách, ktorý je aj členený na chlapcov a na dievčatá aj s celkovými súčtami v spodnom riadku.

2. Prospech:
Zriaďovateľ má prehľad o celkovom prospechu v jednotlivých ročníkoch škôl:


z pohľadu vyplýva nasledovné:
v Základnej škole v Dolnej Lehote majú v druhom ročníku dve triedy, ktoré navštevuje 33 žiakov, z čoho 32 žiakov ročníka prosieva, čo je 96,97% prospievajúcich žiakov v ročníku
nula žiakov neprospieva,
a jeden žiak nie je klasifikovaný, čo predstavuje 3,03% neklasifikovaných žiakov z ročníka.

3. Klasifikácia


z obrázku vidieť priemery známok podľa predmetov v jednotlivých ročníkoch na školách.

4. Správanie


z obrázku vyplýva počet známok zo správania v jednotlivých ročníkoch na školách.
Je možné presunutím políčka ročník pre ľahšie porovanie škôl usporiadať aj nasledovný pohľad:


V každom pohľade je možné nastaviť si rôzne zoskúpenia údajov.

5. Dochádzka
Zriaďovateľ má prehľad o zadanej dochádzke na školách.


z prehľadu vyplýva, že v škole v Dolnej Lehote je v druhom ročníku 33 žiakov, ktorí majú 970 ospravedlných hodín, z čoho na žiaka pripadá 29,39 ospr. hodiny.

6. Štúdijné a učebné odbory
Zriaďovateľ má prehľad o štúdiných a učebných odboroch v školách.

7. Krúžky
Počet krúžkov na školách aj s ich názvami ako aj celkovým súčtom počtu krúžkov na školách.

8. Učebne miestnosti


Prehľad o miestnostiach a účebniach na jednotlivých školách, ich m2, m3 a využiteľnosť na školách apod.

10. Učitelia zamestnanci


Stručný prehľad o zamestnancoch škôl.

Pozrite aj:
Ako si stiahne údaje o škole zriaďovateľ?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 30475 krát.30475 / 30475
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle