flag aScAgenda - Karta žiaka

Kde sa dá zadať pochvala, pokarhanie, a pod.?

Vytlačené výchovné opatrenia sa Vám automaticky archivujú hneď po tlači (ak ich tlačíte z programu). Pri tlači sa Vás program opýta, či chcete záznam o vytlačení archivovať:

Ak chcete evidovať v archíve záznamy o pochvalách, pokarhaniach, či napomienkach, ktoré neboli tlačené cez program aScAgenda (alebo ste ich nedali počas tlače zaznamenať), môžete ich manuálne pridať v pohľade Archív – v ľavom paneli zvoľte v časti Škola – Archív - Nový:

Záznamy sú viditeľné aj v karte žiaka, v záložke Archív. Zároveň si viete pridať do archívu záznam priamo na karte žiaka.

Pozrite aj:
Archív tlačených dokumentov


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 19635 krát.19635 / 19635
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle