flag aScAgenda - Známkovanie

Ako funguje automatické uzatváranie známok?

Pri zadávaní známok v aScAgende môžete použiť užitočnú pomôcku: Z doterajšieho priebežného ohodnotenia žiakov sa dá automaticky uzavrieť známka na vysvedčení.

Najskôr treba zvoliť konkrétnu triedu, konkrétny predmet, a mať nastavené obdobie vysvedčenia - 1. alebo 2. polrok (podľa toho s ktorým pracujeme).

V menu Hlavný treba zvoliť "Automatické uzatváranie známok" alebo stlačiť Ctrl+U. Vyberte si Vaše hodnotenie (či hodnotíte známkami, alebo bodmi - percentami) a overte správnosť tabuľky intervalov - podľa obrázku:

Po stlačení OK sa známky z vybraného predmetu vo vybranej triede automaticky vypočítajú a ukážu v tabuľke. Program Vás bude informovať o počte zmenených známok. Následne môžete známky uložiť. Ak sa Vám niečo nezdá, môžete automaticky uzatvorené známky vrátiť naspäť (neuložiť).

Každý učiteľ má vlastnú tabuľku intervalov (odkiaľ pokiaľ je jednotka, dvojka, ...). Preto uzatváranie známok môže robiť iba prihlásený učiteľ, nie administrátor.

V hromadných operáciách (v sekcii Administrácia) je možné nastaviť jednotnú tabuľku viacerým (vybraným) učiteľom:


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14394 krát.14394 / 14394
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle