flag aScAgenda - Budovy, učebne, partneri

Ako evidovať miestnosti, učebne, kabinety, ...?

V programe je možné viesť evidenciu o budovách, ktoré patria ku škole, ako aj o jednotlivých učebniach, kabinetoch a pod. Ak Vaša škola sídli len v jednej budove, môžete zadávanie budov jednoducho vynechať a zadávať priamo učebne a iné miestnosti v škole.

1, Zadávanie budov:
V Pomocných zoznamoch programu v časti Budovy, cez tlačidlo Nová sa otvorí okienko, kde je možné žadať informácie o budove školy:

o budove evidujete:
- názov budovy, ako napr. hlavná budova školy, budova telocvične a pod.
- ulica, na ktorej sa budova nachádza
- obec
- PSČ

2, Zadávanie jednotlivých priestorov školy:
V časti Škola - Učebne, miestnosti je možné cez tlačidlo Nová pridať učebne a iné priestory školy:

pri učebniach a iných priestoroch školy sa evidujú nasledovné údaje:
- budova školy, kde sa učebňa alebo priestor nachádza, budovu si vyberáte zo zoznamu budov, ktoré ste už zadali v kroku jeden, v Pomocných zoznamoch programu
- typ si vyberiete z ponúknutého zoznamu typov učební
- názov
- skratka
- kapacita /počtu žiakov/
- krátky popis k miestnosti
- telefónna klapka do miestnosti /ak sa v nej telefón nachádza/
- číslo dverí
- periodicita upratovania miestnosti
- podlahová plocha v m2
- obostavaný objem v m3
- využitie miestnosti školou

Poznámka: Plocha, objem, a kapacita sa dajú zadávať aj ako kalkulačka - napr. po napísaní 20*5-8 sa automaticky vypíše 92.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15572 krát.15572 / 15572
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle