flag aScAgenda - Karta žiaka

Ako evidovať odbory so zameraním?

Študijné a učebné odbory do programu aScAgenda podľa konkrétnych požiadaviek Vašej školy pridávajte cez Pomocné zoznamy programu, cez tlačidlo Nový odbor. Úprava ich zadávania v programe aScAgenda bola vynútená vyhláškou z 571/2006 Z.z.

po stlačení tlačidla Nový sa otvorí karta Odboru a zamerania. Od školského roka 2012/2013 sú v planosti nové kódy. Tieto nové kódy sa líšia od starých tým, že majú v kóde písmenko. aScAgenda vám pri vytváraní nových odborov ponúka vybrať odbor priamo z číselníka. Odbor môžete vyhľadávať aj napísaním začiatočných písmen.

Kód odboru sa zobrazí a zároveň vyplní všetky polia. Všetky sú editovateľné. Zároveň môžete kopírovať nový odbor na starý a starý na nový. Vzniknú tak dva obdory - starý a nový.

Po zadaní Odboru so zameraním je možné tento odbor priradiť žiakovi, priamo v Karte žiaka, v záložke Základné údaje

Ak chcete odbor so zameraním pridať viacerým žiakom, použite funkciu hromadné operácie. Po výbere žiakov /stlačte súčasne Ctrl+Klik na konkrétnych žiakov/ stlačte tlačidlo Nástroje, Hromadné operácie, Žiaci.. a priraďte im odbor so zameraním.

Z pohľadu v Zoznamoch žiakov podľa odborov so zameraniami na škole je možné zistiť aktuálny počet žiakov v rôznych odboroch a zameraniach štúdia.
Pohľad je možné vytlačiť pomocou Rýchlej tlače, po stlačení klávesovej skratky Ctrl+T.

Pozrite aj:
Čo v prípade ak máme viacero jazykových alternatív napr. pre charakteristiku v odbore a zameraní?
Ako evidovať oddelenia (najmä na konzervatóriách)?
Ako dostať údaje na prednú stranu dodatku k maturitnému vysvedčeniu?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 26149 krát.26149 / 26149
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle