flag aScAgenda - Knižnica

Ako viesť požičiavanie kníh v školskej knižnici?

V časti programu aScAgenda - Knižnica je umožnené jednoduché vedenie zapožičiavania kníh zo školskej knižnice za použitia zariadenia na čítanie kódov /tzv. čítačky/, prípadne bez neho.

1, Pre používanie čítacieho zariadenia je potrebné vytlačiť žiakom školy Školské preukazy aj s číselnými kódmi, k tomu je potrebné prečítať si tieto články.
Ako vygenerujem čísla pre školské preukazy žiakov?
Ako si do programu aSc Agenda vložím fotky?
Ako si vytlačím školský preukaz?

2, Ďalej je potrebné vytlačiť registračnú kartičku, tzv. Preukaz knihy, pre každú knihu vedenú v školskej knižnici. Najvhodnejšie je vytlačiť na samolepku a priamo vlepiť do vnútra knižky.
Pre tlač preukazu knihy najprv vygenerujte kódy, cez Nástroje, Hromadné operácie, Administrácia..


Preukaz knihy vytlačte cez tlačidlo Tlačiť, Administrácia, Preukaz knihy.

3, Pri požičiavaní kníh zo školskej knižnice postupujte takto:
Žiak David Biely si chce zapožičat knihu Atlas sveta.

V programe aScAgenda, časť Knižnica stlačte tlačidlo Požičiavanie

Z Davidovho školského preukazu načítajte kód preukazu priamo do okienka pre požičiavanie, potom nasnímajte i kód knihy a stlačte tlačidlo Požičaj knižku


Knižka bude ihneď evidovaná ako požičaná.

4, Ak ju príde David po zdokonalení sa v geografii vrátiť, jednoducho len zoskenujte kód z prinesenej knižky a stlačte Vrátenie knižky


Knižka bude ihneď evidovaná ako vrátená.

V prípade, ak nemáte čítačku kódov, starostlivo opíšte čísla nad čiarovými kódmi z preukazu žiaka a preukazu knihy, inak postupujte obdobne ako s použitím čítačky, alebo vyhľadajte meno žiaka a meno knižky v políčkach pre ich zadávanie.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 26338 krát.26338 / 26338
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle