flag aScAgenda - Administrácia

Ako skontrolovať správnosť zadania známok?

Pri zadávaní známok do programu aScAgenda môžu nastať situácie, pri ktorých si učiteľ bude istý, že známky zadal správne, ale program ich za správne považovať nebude.
Napr. ak žiak má zapísane tri jednotky z dejepisu ako 111 /teda bez čiarky/, program považuje túto známku za číslo 111 a teda takú známku do priemeru nezaratáva.

Na kontrolu, či program rozpoznal všetky Vami zadané známky slúži nasledovná časť programu.

V menu programu stlačte Nástroje, Administrácia..

Otvorí sa nasledovný pohľad:

je to prehľadná tabuľka tried, predmetov, s menami učiteľov, ktorí zapisujú známky týmto predmetom.
Najdôležitejší je stĺpec "Zvláštne známky/body", kde sú vypísané známky, ktoré sa programu nepodarilo pochopiť. (Je možné vidieť aj dátum posledného zadávania známok a zároveň i po kliknutí na záhlavie dátumu vykonať zoradenie podľa dátumu zadávania známok.)

Z uvedného obrázka vyplýva, že Mgr. Poláková, zadala v 2. A triede pre predmet SLJ nečitaleľné známky ako napr. 1123, 12..

Je možné z prednastaveného nastavenia odoberať rozsah kontroly,
napr. dať kontrolovať známky, ktoré boli zadané len v septembri.
Je možno odkliknúť aby program kontroloval pri bodovom hodnotení ak chcete žiakovi zadať viac bodov ako je celková bodová hodnota testu a pod..


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14868 krát.14868 / 14868
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle