flag aScAgenda - Maturita

Ako prehľadne zistiť, ktorý žiak maturuje z akého predmetu a úrovne?

Na tento účel existuje funkcia v menu Nástroje - Maturita - Priradenie predmetov žiakom... (Ctrl+Shift+M):


V dolnej časti vidíme počty žiakov maturujúcich z konkrétneho predmetu, aj s počtami žiakov maturujúcich z konkrétnej úrovne.

Vo výbere tried sa dá zvoliť buď všetky triedy, alebo iba konkrétna trieda.

Posledný stĺpec tabuľky spočítava, z koľkých predmetov žiak maturuje.

Pozrite aj:
Ako priradiť maturitný predmet naraz viacerým žiakom?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14778 krát.14778 / 14778
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle