flag aScAgenda - Základné otázky

=Čo je nové vo verzii 2006?

=Vážení používatelia aSc Agendy,

Najskôr by sme Vám radi poďakovali za Vašu stálu podporu.
Program Agenda používa takmer 3000 škôl na Slovensku, viac ako 1000 škôl je vlastníkom rozšírenej verzie programu. Tieto čísla a prejavená dôvera sú veľkým záväzkom. Sme veľmi radi, že stále od Vás dostávame množstvo podnetov a pripomienok. Obzvášť nás teší kladný postoj používateľov k programu, ktorý vyjadruje, že program je pre školy užitočný a uľahčuje Vám Vašu prácu.

Vaša dôvera je pre nás veľmi dôležitá. Budeme sa snažiť urýchlene pokračovať v ďalšom vývoji programu. Dnešná nová verzia je súčasťou tohoto snaženia a dúfame, že sa vám nové funkcie budú páčiť.

Osnova hodín

 • Umožňuje zadať, ktorý učiteľ kde učí a aký predmet.

 • Automaticky generuje práva na zadávanie známok, zadávanie práv učiteľom je teraz oveľa jednoduchšie.

 • Ak dvaja učitelia učia jeden predmet v triede, je možné im priradiť žiakov. Pri zadávaní známok môžu teda zadávať iba svojich žiakov.

 • Dá sa taktiež zadať, že žiak nemá daný predmet.
Ako používať osnovu hodín?

Výbery

 • Môžete si predpripraviť výber žiakov, nazvať si ho a uložiť. Kedykoľvek neskôr ho môžete okamžite vyvolať a použiť pre tlač alebo hromadné operácie.
Ako si uložiť výber a ako ho používať?

Záverečná správa

 • Program Vám pomôže s prípravou záverečnej správy. Túto je možné jedným kliknutím zverejniť na Internete.

Sklad učebníc

 • Prináša možnosť viesť evidenciu nákupu a rozmiestnenie učebníc v sklade a triedach.
 • Presná evidencia všetkých transakcií.
Ako funguje sklad učebníc?

Tlač školských preukazov

 • Spolupracujeme s externými firmami, ktoré robia školské preukazy.

 • Je však možné si vytlačiť preukazy s fotkami a čiarovým kódom priamo z programu.
Ako vytlačiť školské preukazy?

Pre administrátorov

 • Možnosť sledovať, kto sa kedy prihlásil a aké zásahy urobil.
 • Ako aj kedy sa daný používateľ naposledy prihlásil.
Kto čo kedy robil v aScAgende?

Drobné vylepšenia

Novinky v systéme Internetových stránok EduPage

 • Možete si nahrať a použiť vlastné obrázky k novinkám.

 • Vlastné obrázky môžete pridať aj do textov 'O škole' ako aj do učiteľských a krúžkových stránok.

 • Fotky si môžete organizovať do galérií.

 • Učitelia, triedy a krúžky majú vlastný fotoalbum s neobmedzeným počtom galérií.

 • Navigácia podstránok sekcie 'O škole' sa dá zmeniť na výber z comboboxu.

 • Prihlásený učiteľ môže meniť svoju stránku, fotku, a stránku krúžku, v ktorom je vedúci.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 116519 krát.116519 / 116519
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle