flag aScAgenda - Osnova hodín - práva

Rôzne pohľady v osnove hodín

V osnove hodín je možné nastaviť si rôzne pohľady jednoduchým zakliknutím
údajov, ktoré potrebujete v tabuľke zobraziť, resp. ihneď vytlačiť.

1. Pohľad so zobrazením učiteľov:

Políčka si možete zväčšiť, zmenšiť a tlačiť priamo cez rýchlu tlač za pomoci Ctrl+T.
Ak si zaznačíte aby sa zobrazoval i počet učiteľov, potom ak je počet učiteľov väčší ako jeden, na editáciu konkrétneho predmetu v danej triede, zobrazí sa počet číslom pred skratkami mien.

2. Pohľad so zobrazením počtu žiakov:

V príslušnom políčku sa ihneď zobrazí počet žiakov z danej triedy, ktorí predmet navštevujú. Tento pohľad je možné taktiež ihneď použiť k tlači, cez rýchlu tlač.
Ak potrebujete pohľad, kde bude nielen počet žiakov v predmete, ale v skupine, je potrebné zakliknúť zobrazenie nasledovných údajov:

Z obrázku vidieť, že v II. A navštevujú predmet FYZ 16 žiaci, z toho 7 u prvého učiteľa a 9 u druhého učiteľa.
Pohľad môžete vytlačiť za pomoci rýchlej tlače, tak budete mať napr. ihneď prehľad koľko žiakov navštevuje náboženstvo a koľko žiakov etiku a pod.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 12950 krát.12950 / 12950
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle