flag aScAgenda - Materské školy

Ako priradiť práva učiteľovi priamo cez osnovu hodín?

Po kliknutí na políčko

ktoré znamená, že trieda má priradený predmet, ale nemá priradeného učiteľa na editovanie tohto predmetu sa nad tabuľkou osnovy hodín otvorí okienko s možnosťou pridania učiteľa.

V políčku s menami učiteľov si vyberiete učiteľa a cez tlačidlo Zapamätať si zmeny si jeho právomoc na editovanie predmetu v triede zaznamenáte.

Po priradení učiteľa a po stlačení tlačidla Príslušnosť žiakov
sa objaví okienko so zoznamom žiakov, ktorým v danej triede učiteľ môže editovať daný predmet. V prípade, že majú žiaci pridelený vo svojej karte odbor a zameranie, ten sa zobrazí pri mene žiaka. Pomôže to k lepšej identifikácii pri pridelený príslušnosti žiakov k učiteľovi v danom predmete..

Ak v jednej triede môžu jeden predmet editovať viacerí učitelia potom táto tabuľka má takýto výstup:

Z tabuľky vidieť, že učiteľ RO môže editovať známky 9. žiakom triedy a učiteľ JK môže editovať znamky 7. žiakom. Žiak, ktorý má pri svojom mene bodku je priradený ku danému učiteľovi.

Pozrite aj:
Aké práva môže mať priradené učiteľ?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 20869 krát.20869 / 20869
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle