flag aScAgenda - Osnova hodín - práva

Osnova hodín - všeobecne

V menu programu Nástroje si zvoľte Osnova hodín - práva, otvorí sa Vám pohľad so zoznamom tried na škole a predmetov na škole, alebo použite klávesovú skratku Ctrl+O.

Legenda jednotlivých políčok tabuľky:

- znamená, že daná trieda má priradený predmet, ale nemá priradeného učiteľa, ktorý môže editovať známky tohto predmetu v tejto triede. Po kliknutí na toto políčko môžete danej triede pre daný predmet priraďovať priamo učiteľa, ktorý bude predmet v triede editovať.

- znamená to, že daná trieda má k priradenému predmetu i priradeného učiteľa, ktorý ma v karte učiteľa zadanú skratku HrJa, v našom prípade Hrabalová Jarmila.. Po kliknutí na toto políčko sa dozviete celé meno učiteľa a počet žiakov danej triede, ktorým môže editovať známky v tomto predmete.

- znamená to, že daná trieda má k priradenému predmetu i priradených dvoch učiteľov. Po kliknutí na toto políčko sa dozviete mená oboch učiteľov a k nim priradené počty žiakov, ktorým môžu jednotliví učitelia predmet editovať.

- samotné šedé políčko znamená, že v tejto triede sa daný predmet nevyučuje, resp. ste ho triede ešte nepriradili, môžete tak urobiť priamo kliknutím na šedé políčko, objaví sa možnosť na priame priradenie predmetu danej triede.

Pohľad osnova hodín - práva je možné operatívne vytlačiť za pomoci rýchlej tlače Ctrl+T.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14904 krát.14904 / 14904
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle