flag aScAgenda - Osnova hodín - práva

Ako používať osnovu hodín?

Osnova hodín je prehľadný pohľad na zoznam všetkých tried a predmetov vyučovaných na celej škole, zároveň s menami učiteľov pre jednotlivý predmet v danej triede, ktorý môže učiteľ v programe aScAgenda editovať.

Osnova hodín slúži na priame zadávanie práv učiteľov pre editáciu konkrétneho predmetu v konkrétnej triede, zároveň získate i prehľad, ktoré predmety ešte nemajú zadaných učiteľov pre editovanie známok.

Prosím prečítajte si nasledovné články o Osnove hodín:
Osnova hodín - všeobecne
Ako priradiť práva učiteľovi priamo cez osnovu hodín?
Rôzne pohľady v osnove hodín


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 28778 krát.28778 / 28778
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle