flag aScAgenda - Tlač

Ako vytlačiť zoznam učiteľov podľa hierarchie na škole?

V karte učiteľa je v spodnej časti okna možné zadať Typ zamestnanca.

Po klinutí na typy zamestnancov môžete priradiť tento typ ku konkrétnemu zamestnancovi ako napr. riaditeľ, zástucpa riaditeľa, učiteľ, školník a pod. Ak máte v karte učiteľa i zadané pohlavie, bude sa Vám tento typ v tlačových zostavách zobrazovať ako riaditeľ, učiteľka, ekonóm, upratovačka a pod.

Pre tlač Zoznamu pracovníkov na škole je vytovrená tlačová zostava v sekcii tlače Kvalifikovanosť učiteľov s názovm Zoznam podľa hierarchie - Zoznam pracovníkov školy+typ zamestnanca, viď. ukážka zo zostavy:

Poznámka:
Ak si vytvárate sami zostavy pre zamestnancov školy a chcete ich mať hierarchicky usporiadané, použite usporiadanie podla hierarchie:


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15755 krát.15755 / 15755
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle