flag aScAgenda - Práca so zoznamami

Ako si vytvoriť nové pohľady v zoznamoch žiakov?

V pohľade zoznam žiakov je možné napríklad vytvoriť:

1. Pohľad na zoznam žiakov jednej triedy
- na obrazovke sa zobrazí zoznam žiakov, len Vami vybranej triedy

2. Pohľad na zoznam podľa údajov
- na obrazovke sa zobrazí zoznam podľa zvoleného údaju

3. Zmena pohľadu cez výber stĺpcov

Potiahnutím názvu môžete meniť aj poradie stĺpcov.

Kliknutím na názov stĺpca môžete zoradiť dáta podľa tohto stĺpca. Druhým kliknutím zoradíte dáta opačným smerom. Môžete zoradiť dáta aj podľa viacerých stĺpčekov. Stačí ak počas klikania na názvy stĺpčekov budete držať klávesu CTRL.

Pomocou menu Pohľad a položky 'Výber stĺpčekov' môžete pridať alebo odobrať stĺpce z pohľadu. V pravej časti sa zobrazí okno so všetkými stĺpčekmi. Jednoduchým potiahnutím názvu stĺpca môžete pridať alebo odobrať stĺpec z pohľadu:

4. Zmena pohľadu - zoskupovanie

Dáta môžete aj zoskupiť podľa niektorého stĺpčeka. Potiahnite názov stĺpčeku do bieleho horného políčka pre zoskupenia. Program Automaticky zoskupí dáta v pohľade. Napriklad na obrázku dole máme dáta zoskupené najprv podľa triedy a potom podľa pohlavia. Vieme si tak napriklad rýchlo zobraziť všetky žiačky v triede 1.A:

Užitočná funkcia pri práci s pohľadmi je 'Zoskupiť všetko' v menu 'Pohľad'. Následne môžete klikať na štvorčeky na začiatku riadku a rozbaliť si požadované údaje.

5. Ukladanie pohľadov

Potom ako pohľad zmeníte, môžete si tento nový vzhľad uložiť, aby ste sa k nemu mohli rýchlo v budúcnosti vrátiť. V menu Pohľad môžete zvoliť položku 'Uložiť'. Týmto uložíte svoje zmeny s názvom pôvodného pohľadu. Alebo zvoľte položku 'Uložiť ako'. Môžete zadať nový názov a vytvoríte si tak nový pohľad na dáta.

Nastavenie štandardných pohľadov
Ak ste pri nastavovaní pohľadov ponastavovali všeličo, môžete použiť položku menu 'Nastaviť štandardné pohľady'. Nastavíte tak pohľady zo štandardnej inštalácie.

Prečítajte si nasledovné súvisiace články:

Kedy používať výber položiek?

Ako si vytvoriť výber?

Ako si uložiť výber a ako ho používať?

Rýchla tlač zoznamov

Ako vytlačiť tlačové zostavy podľa vlastného preusporiadania v zozname?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15760 krát.15760 / 15760
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle