flag aScAgenda - Správa o výchovno vzdelávacej činnosti a plán práce

Čo je to správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach?

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach vypracúvajú školy a školské zariadenia okrem školských účelových zariadení (435/2020 Z. z.).

Program aScAgenda Vám vytvorenie tejto správy výrazne uľahčí. Vami vytvorená správa sa zároveň automaticky zverejní na Vašej www stránke (ako prikazuje vyhláška MŠ SR).

Záverečnú správu vytvoríte v programe aScAgenda, po stlačení Nástroje -> Záverečná správa


Objaví sa okienko, kde si vyberiete školský rok, za ktorý správu píšete.


Ako je možné vidieť z predchádzajúceho obrázku, údaje, ktoré sú zadané v programe aScAgenda a je ich potrebné vyplniť do záverečnej správy, sa Vám automaticky do záverečnej správy načítajú z programu. Je ich však možné i prepísať.

1. Tvorba záverečnej správy priamo v programe.
Pohybujete sa v týchto častiach záverečnej správy:


V časti text píšete do okienka priamo text správy:


V časti tabuľka, pracujete podobne ako v Exceli, môžete pridávať a odstraňovať stĺpce.


Tá časť správy, ktorú máte vyplnenú, sa označí hviezdičkami.

2. Ak už máte záverečnú správu vypracovanú napríklad vo Worde.
V takom prípade sa pohybujete v časti záverečnej správy


Kopírovaním z wordu si prenesiete text správy do programu, je to vhodné z dôvodu ľahkého umiestnenia záverečnej správy na www.

3. Ak si chcete rozrobenú správu ukázať


otvorí sa text správy za účelom kontroly textu, prípadne tlače.

Prosím prečítajte si:
Ako zverejniť záverečnú správu na www?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 65542 krát.65542 / 65542
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle