flag aScAgenda - Správa o výchovno vzdelávacej činnosti a plán práce

Čo je to správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach?

Túto správu musí vytvoriť a zverejniť každá škola a školské zariadenie (okrem jedální).

Program aScAgenda Vám vytvorenie tejto správy výrazne uľahčí. Vami vytvorená správa sa zároveň automaticky zverejní na Internete (ako prikazuje vyhláška MŠ SR), na Vašej www stránke.

Záverečnú správu si ľahko vytvoríte v programe aScAgenda, po stlačení Nástroje, Záverečná správa sa objaví okienko, kde si vyberiete školský rok, za ktorý správu píšete.
Po zvolení školského roka si vyberiete typ školy, ktorý je zhodný s formou Vašej školy, stlačíte OK a objaví sa okienko, kde je možné záverečnú správu vypracovať:


Ako je možné vidieť z predchádzajúceho obrázku, údaje, ktoré sú zadané v programe aScAgenda a je ich potrebné vyplniť do záverečnej správy, sa Vám automaticky do záverečnej správy načítajú z programu. Je ich však možné i prepísať.

1. Tvorba záverečnej správy priamo v programe.
Pohybujete sa v týchto častiach záverečnej správy:


V časti text píšete do okienka priamo text správy:


V časti tabuľka, pracujete podobne ako v Exceli, môžete pridávať a odstraňovať stĺpce.


Tá časť správy, ktorú máte vyplnenú, sa označí hviezdičkami.

2. Ak už máte záverečnú správu vypracovanú napríklad vo Worde.
V takom prípade sa pohybujete v časti záverečnej správy


Kopírovaním z wordu si prenesiete text správy do programu, je to vhodné z dôvodu ľahkého umiestnenia záverečnej správy na www.

3. Ak si chcete rozrobenú správu ukázať


otvorí sa text správy za účelom kontroly textu, prípadne tlače.

Prosím prečítajte si:
Ako zverejniť záverečnú správu na www?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 57656 krát.57656 / 57656
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle