flag aScAgenda - Nový školský rok

Prechod do nového školského roku

Program aSc Agenda umožňuje uchovávať dáta o študentoch za každý školský rok. V budúcnosti sa tak budete môcť vrátiť k zadaným údajom a napríklad vytlačiť žiakovi vysvedčenie spred dvoch rokov.

Na konci školského roku alebo počas prázdnin je potrebné previesť žiakov do nasledujúceho roku. Urobíte tak pomocou Menu Nástroje - Prechod do nového školského roku:


Zvoľte triedu, ktorá pokračuje na škole a napíšte nový názov (stlačením Alt+V sa Vám názov pripraví automaticky). Spravte tak pre všetky triedy. Posledné ročníky, ktoré už nepokračujú nechajte bez názvu. Následne stlačte tlačidlo Previesť...

Medzi školskými rokmi sa môžete prepínať pomocou menu Nastavenie - Aktuálny školský rok. Ak pracujete v budúcnosti alebo minulosti, program sa zafarbí na červeno, aby ste hneď vedeli, že nemáte zvolený aktuálny školský rok.

Poznámky:

Prechod môžete spraviť viackrát pre rôzne triedy alebo aj pre rovnakú triedu, ak jej náhodou doplníte žiaka. Prevedú sa však iba žiaci, ktorí ešte nie sú v nasledujúcom roku.

Žiaci v nasledujúcom roku môžu mať iné vlastnosti. Napríklad ak zmeníte v roku 2007 žiakovi bydlisko, jeho pôvodné bydlisko v roku 2005 zostane nezmenené. Podobne, ak už žiaka prevediete do nového roku a zmeníte mu v roku 2005 bydlisko, tak v roku 2006 bude stále mať pôvodné bydlisko aj v prípade, keď triedu prevediete znovu (keďže tento žiak už bol prevedený, druhý krát sa prevádzať nebude a jeho údaje sa nezmenia).

Nie je teda vhodné spraviť prechod a potom zadať všetkým žiakom rodné čísla. Naopak, môžete spraviť prechod a potom zadať napríklad známky za rok 2004/2005.

Všeobecne sa teda odporúča prechod spraviť až na konci školského roku.

Aby sa po prechode do nového školského roka aktualizované dáta preniesli na EduPage stránku, urobte synchronizáciu aScAgendy a EduPage stránky. Ako preniesť aktualizované dáta z aScAgendy na EduPage stránku?

Ak omylom prevediete žiakov, môžete zmazať všetky dáta z roku v menu Nástroje - Databáza - Vymazať dáta z aktuálneho školského roku.

Dobré vedieť:
Ctrl+A alebo Ctrl+M automaticky prepne všetky checkboxy (zaškrtávače) na opačné. Funguje len v prípade, že sú všetky rovnako zaškrtnuté.

Pozrite aj:
Je nový školský rok - prečo nevidím svojich žiakov?
Ako previesť do nového školského roku iba jedného žiaka?
Ako skopírovať skupiny písomnej formy maturity z minulého školského roku?
Ako zvládnuť prechod žiakov z MŠ do ZŠ v jednej databáze programu aScAgenda?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 146080 krát.146080 / 146080
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle