flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako zadať slovné hodnotenie na vysvedčení?

NOVÉ MOŽNOSTI SLOVNÉHO HODNOTENIA:

Vysvedčenia 2020

Ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?

STARÉ MOŽNOSTI SLOVNÉHO HODNOTENIA:

Upozornenie: Tento článok sa týka slovného hodnotenia spred školského roku 2008/2009. Pre slovné hodnotenie podľa nového školského zákona 245/2008 pozrite: Ako používať slovné hodnotenie a kombináciu slovného hodnotenia s klasifikáciou (pre ZŠ)?

V karte žiaka, v záložke vysvedčenia, treba kliknúť tlačidlo Slovné hodnotenie.

Pre žiakov, ktorí majú iba jedno dlhé celkové slovné hodnotenie na vysvedčení, vyplňujte prvú záložku (označenú žltou farbou). Ak je na vysvedčení text rozčlenený na dva polroky, použite prepínač polrokov, inak vyplňujte iba druhý polrok.

Pre žiakov (napr. 2.-4. ročník ZŠ), ktorí majú slovné hodnotenie z výchovných predmetov, zadávajte údaje pre jednotlivé predmety.

Vpravo-hore sú pomocné tlačidlá (1,2,3) pre rýchle vyplnenie textami:
1 = pracoval(a) výborne
2 = pracoval(a) usilovne
3 = pracoval(a) bez záujmu


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 32277 krát.32277 / 32277
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle