flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako zapnúť automatické vyškrtávanie (parafovanie) prázdnych políčok?

Pri tlači vysvedčení je možné zapnúť parafovanie políčok, ktoré nie sú (a teda ani nebudú) použité.

Vyškrtávanie sa dá zapnúť v menu Nastavenie - Preferencie.

Žltou farbou sú označené políčka, ktoré určujú vzdialenosť začiatku a konca vyškrtávacej čiary od okraja bunky. X - znamená horizontálne, Y - vertikálne, t.j. napríklad X=10% znamená, že čiara začne o desatinu šírky bunky posunutá od ľavého okraja a skončí o desatinu šírky od pravého okraja bunky.

Nie je dobré dávať údaje X a Y na nulu, pretože presnosť tlačiarne obyčajne neumožňuje zvládnuť kompletné vyškrtnutie celej bunky - a vznikajú neestetické prekrývania.

Zaškrtávač "Vyškrtnúť aj prázdnu doložku" sa používa aj na ostatné veľké políčka na vysvedčení - napr. slovné hodnotenie.

Pozrite aj:
Ako vyškrtnúť prázdne políčka priamo v editovanom tlačive?
Chcem automaticky vyškrtávať prázdne polia alebo nechcem vyškrtávať nič?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 22564 krát.22564 / 22564
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle