flag aScAgenda - Prijatie nových žiakov do školy

Ako spracovať prijímacie skúšky?

Postup:

Najprv bude potrebné zadať podporné údaje o prijímacích skúškach. Údaje zadávate v časti Prijímacie skúšky - Prijímacie skúšky. Pre každú prijímaciu skúšku môžete zadať jej názov (napr. Talentové skúšky, Riadny termín a pod).
Ako vidíte na obrázku, na našej škole prebiehaju skúšky zo štyroch kritérií. Každé kritérium môže mať nastavenú Váhu. Štandardne je váha nastavená na 100. Zo slovenského jazyka je v našom prípade váha väčšia a teda má dvojnásobnú hodnotu. Ak má teda žiak zo slovenkého jazyka 15 bodov počíta sa dvojnásobok týchto bodov a preto má žiak 30 bodov.

Po zadaní prijímacích skúšok môžeme pristúpiť k zadávaniu žiakov. Podobne ako v základnom postupe, popísanom tu: " Priamy zápis prijatých žiakov ", zadajte údaje o Vašich prihlásených žiakoch. Ako stav im pravdepodobne zadáte "zúčastňuje sa", nakoľko ešte nie je jasný výsledok ich prijímačiek. Najlepšie ak pri zadávaní budete v časti Prijímačky. Žiaci sa Vám budú postupne zobrazovať v tabuľke:

V tejto tabuľke máte všetkých prihlásených žiakov. Vidíte v nej stĺpce pre skúšky, ktorých sa títo žiaci môžu zúčastniť.

Na obrazovke sa zobrazia iba žiaci, ktorým ste v prehľade zadali, že sa zúčastňujú tejto skúšky. Do políčok im môžete priamo zapísať body, ktoré získali za dané kritérium. Potom už je len na vás, či žiak splnil alebo nesplnil kritéria na prijatie. Ak ste sa rozhodli ho prijať, v stĺpci vysledok mu možete nastaviť status prijatý.

Ak chcete aby vám program automaticky vyhodnotil prijímacie skúšky pozrite si túto linku: Dá sa v aScAgende nastaviť automatické vyhodnotenie prijímacich skúšok?

Pre lepšie zorientovanie sa vo výpočte váhy, bodov pre jednotlivé kritéria sa zobrazí informácia o výpočte danej hodnoty.

Ako príklad uvádzame váhu nižšiu ako 100.

Váha sa počíta z hodnoty 30.

Celkový počet za všetky kritéria.

Ak sa žiak hlási na viac odborov na Vašej škole, stačí mu prideliť v odboroch zúčastňuje sa. Výhodou je, že sa mu vytlačí pozvánka na prijímačky z každého odboru.

Pozrite aj:
Ako najrýchlejšie nastaviť, ktorí žiaci sú zapísaní, či prijatí?
Ako zmením žiaka z prijímacieho na žiaka školy?
Priamy zápis prijatých žiakov
Ako prenesiem údaje z programu Prijímacie Skúšky (ŠVSMI) do aScAgendy?
Môžu sa zadať údaje zapisovaného žiaka aj na školskej www stránke?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 31024 krát.31024 / 31024
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle