flag aScAgenda - Prijatie nových žiakov do školy

Priamy zápis prijatých žiakov

Tento spôsob môžete použiť v prípade, ak zapíšete žiakov bez prijímacej skúšky. Každému žiakovi môžete priamo zadať výsledok rozhodnutia. Napríklad ZŠ zadajú iba "Zapísaný" alebo "Odklad o jeden rok". Stredné školy môžu priamo zadať "prijatý" alebo "prijatý na odvolanie".

Postup:

Zobrazte si Zoznam žiakov. Tlačidlom "Nový" žiak pridajte nového žiaka, vyplňte jeho údaje a v záložke Prijímačky zadajte stav:

Zadaných žiakov si môžete zobraziť najlepšie využitím pohľadu:

Na konci školského roku budete môcť previesť prijatých žiakov do ďalšieho roku, kde sa stanú normálnymi žiakmi Vašej školy. Stačí, keď ich potom priradíte do tried cez Nástroje - Hromadné operácie - Triedy - Priraď triedu žiakom. Nemusíte už znova zadávať všetky údaje, ktoré ste o žiakovi zadali pri prijímačkách (resp. pri zápise).

Pozrite aj:
Ako spracovať prijímacie skúšky?
Ako najrýchlejšie nastaviť, ktorí žiaci sú zapísaní, či prijatí?
Nové prostredie spracovania prijímacích skúšok
Automatické zaraďovanie prijatých žiakov do vybraných tried
Môžu sa zadať údaje zapisovaného žiaka aj na školskej www stránke?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 32409 krát.32409 / 32409
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle