flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Prvý a nultý ročník ZŠ a správny typ prospechu

Pre správnu tlač vysvedčenia prvého a nultého ročníku ZŠ treba postupovať nasledovne:

V karte triedy zvoliť Typ prospechu "ZŠ 0 - 1", (od 2009) Slovné hodnotenie:

Podľa toho aké slovné hodnotenie chcete na vysvedčení žiakom zadať, musíte si nastaviť v menu Nastavenie - Prferencie - Tlač vysvedčení, slovné hodnotenie.


V známkach potom stačí zadať známku číslom. Toto číslo však bude znamenať slovné hodnotenie.

Pre nepovinné predmety stačí uviesť akúkoľvek známku (napr. "a" ako absolvoval).Pozrite aj toto:
Ako tlačiť namiesto známok absolvoval a pod.?

Pred samotnou tlačou netreba zabudnúť vygenerovať vysvedčenia, a následne pri tlači vysvedčení program automaticky vytlačí nielen políčko "Dosiahol výsledky", ale aj informáciu o "postupe do 2. ročníka".

Pozrite aj:
Kde mám nastaviť nultý, či prípravný ročník na vysvedčení?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 24941 krát.24941 / 24941
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle