flag aScAgenda - Databáza údajov

Ako správne viesť databázu žiakov?

Ak žiak z akéhokoľvek dôvodu prestane byť žiakom školy, tak je potrebné mu nastaviť ukončenie štúdia.

V karte žiaka v záložke štúdium nastavte dátum ukončenia štúdia.

Následne mu nastavte typ ukončenia štúdia.

Ak by sa žiak vrátil späť, tak mu viete kedykoľvek zrušiť dátum ukončenia štúdia a tak žiaka uviesť späť do databázy.

 • Niekedy sa stane, že škola omylom vytvorí žiaka duplicitne alebo prevedie do nového školského roka aj žiaka, ktorý ukončil štúdium v predošlom šk. roku. V tom prípade ho viete jednoducho vymazať.
 • 1. Označte si vybraného žiaka (jeho políčko zmení farbu na slabo fialovú) a klinete na tlačidlo Zmaž

  Objaví sa okienko s otázkou či naozaj chcete zvoleného žiaka vymazať, ak si zvolíte Áno, údaje o žiakovi sa zmažú v aktuálnom školskom roku.
  Ak údaje nechcete vymazať stlačte Nie alebo Zrušiť

  2. Ak chcete vymazať viacerých žiakov naraz, označte si ich za pomoci Ctrl+Klik
  a opäť cez tlačidlo Zmaž. Vymažú sa všetci označení žiaci.

  Poznámka: Týmto spôsobom viete žiaka vymazať iba v aktuálnom školskom roku, v ktorom ste nastavený ( Je nový školský rok - prečo nevidím svojich žiakov? ). Ak bol žiakom Vašej školy aj v predchádzajúcich šk. rokoch, tak v nich ostanú údaje o ňom zachované.

  Pozrite aj:
  Ako mám zobraziť žiakov v aktuálnom šk. roku, ktorí (nie) sú žiakmi školy
  aScAgenda a centrálny informačný systém MŠVVaŠ SR
  Ako zadať a odoslať prerušenie štúdia?


  Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
  Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
  Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

  Tento článok bol videný 19584 krát.19584 / 19584
  ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

  previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle