flag aScAgenda - Databáza údajov

Ako zmazať žiaka z databázy?

V pohľade zoznam žiakov je možné vymazať údaje žiaka alebo viacerých žiakov z databázy programu.

1, Označte si vybraného žiaka (jeho políčko zmení farbu na slabo fialovú)
a klinete na tlačidlo Zmaž

Objaví sa okienko s otázkou či naozaj chcete zvoleného žiaka vymazať, ak si zvolíte Áno, údaje o žiakovi sa zmažú v aktuálnom školskom roku.
Ak údaje nechcete vymazať stlačte Nie alebo Zrušiť

2, Ak chcete vymazať viacerých žiakov naraz, označte si ich za pomoci Ctrl+Klik
a opäť cez tlačidlo Zmaž.

Vymažú sa všetci označení žiaci.

UPOZORNENIE: ak žiak, ktorého chcete zmazať už má absolvovaný rok, prípadne časť štúdia, odporúčame žiakovi ukončiť štúdium. Týmto krokom sa ponechajú údaje o žiakovi v databáze. Dátum si viete kedykoľvek zrušiť a žiaka uviesť späť do databázy.

Pozrite aj:
Ako mám zobraziť žiakov v aktuálnom šk. roku, ktorí (nie) sú žiakmi školy


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 13592 krát.13592 / 13592
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle