flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako tlačiť na vysvedčení iný dátum odovzdania vysvedčenia ako je štandardné?

V programe aScAgenda je štandardne nastavený dátum odovzdávania vysvedčenia za 1. polrok 31. január a za 2. polrok 30. jún. Ak potrebujete zmeniť prednastavené dátumy, prečítajte si nasledovný postup:

1. Dátum odovzdania vysvedčenia konkrétneho žiaka je možné zadať v karte žiaka, v záložke vysvedčenie.

2. Alebo hromadou operáciou pre viacero vybraných žiakov.
V menu programu Nástroje, Hromadné operácie, v časti Vysvedčenia je možné priradiť dátum odovzdania vysvedčení pre vybraných žiakov.

3. Potom je možné pristúpiť k tlači vysvedčení pre celú triedu naraz, s tým, že jednotlivým žiakom triedy sa budú na vysvedčení tlačiť dátumy tak, ako ich majú zadané.

Poznámka: Pre tlač dátumu skúšky z jednotlivého predmetu pozrite tento návod:
Ako pridelím žiakovi dátum na vysvedčenie z jednotlivých vyuč. predmetov?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 26476 krát.26476 / 26476
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle