flag aScAgenda - Maturitný rozpis

Ako sa vyznať v maturitnom kalendári - prehľade maturitného rozpisu?

Kalendár maturít môžete vidieť počas generovania maturitného rozpisu, alebo ho nájdete aj v menu Nástroje - Maturity - Kalendár maturít.

Slúži na zobrazenie prehľadu, aby ste ľahko identifikovali kvalitu maturitného rozpisu, a našli prípadné nezrovnalosti v zadaní.

I keď sa dá kalendár vytlačiť, na tlač existuje množstvo tlačových zostáv (pri tlači záložka Maturita - a potom vybrať rozpis komisií, učební, žiakov, ...).

Uvedenými tlačidlami v obrázku možno prepínať pohľady medzi učebňami a komisiami. V pohľade na komisie sú aj vyznačené vzájomné konflikty a prestávky komisií. Šedé stĺpce sú prestávky, bordové sú konflikt (t.j. skúša práve iná komisia, ktorá nemôže skúšať naraz s touto - v obrázku to vidno na komisiách "Inf").

Ak chcete kalendár prezrieť z "väčšej blízkosti", je možné zmeniť počet minút v riadku (napríklad na 5), ako aj potiahnuť bielym oddeľovačom stĺpcov (na zväčšenie stĺpcov).

Taktiež je možné prepínať medzi plnými detailami (aj mená skúšaných žiakov) alebo iba skratkami názvov predmetov.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 11766 krát.11766 / 11766
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle