flag aScAgenda - Databáza údajov

Ako správne viesť databázu o učiteľoch?

Ak učiteľ skončil, alebo prerušil pracovný pomer na Vašej škole, nie je správne jeho údaje z databázy zmazať.

Stačí ak sa v karte učiteľa záložka RIS zaznačia údaje o tom, že skončil pracovný pomer na Vašej škole aj s presným dátumom ukončenia pracovného pomeru.

Alebo sa zaznačí prerušenie pracovného pomeru, napr. z dôvodu materskej dovolenky a pod.

Tieto údaje o skončení alebo prerušení pracovného pomeru sa zaznačujú v karte učiteľa:

Pozrite aj:
Zoznam učiteľov: zobraziť aj učiteľov z minulosti - materská dovolenka


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 23153 krát.23153 / 23153
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle