flag aScAgenda - Výkazy

Ako vytvoriť výkaz s menami žiakov s prospechom za jednotlivé polroky?

Ak pre účely sociálnych dávok a štipendií potrebujete vytvoriť zoznam žiakov s ich priemermi v polročnej klasifikácii, postupujte takto:

1. Po stlačení tlačidla Odoslať štatistiky v otvorenom dialógovom okne zvoľte nasledovnú možnosť
a dajte odoslať.

2. Objaví sa okno s možnosťou uložiť si súbor ziaci_prospech v počítači.

3. Subor sa uloží ako ziaci_prospech.csv, ktorý je možné otvoriť cez Excel.

5. V súbore je zoznam žiakov s údajmi ako priezvisko, meno, rodné číslo, ulica, PSČ, mesto, priemer 1. polrok, priemer 2. polrok, prospech 1. polrok, prospech 2. polrok a zoznam všetkých predmetov, ktoré sa opakujú po sebe raz za 1. a raz za 2. polrok.
V tejto tabuľke je možné robiť finálne zmeny a úpravy. Napr. odstrániť celý 2. polrok, resp. odstrániť predmety, ktoré sa pre priemer prospechu pre sociálne dávky nerátajú a pod.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14844 krát.14844 / 14844
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle