flag aScAgenda - Kultúrne poukazy 2022

Ako zabezpečiť aby sa neodoslali údaje o žiakoch, ktorí navštevujú na škole prípravný alebo večerný ročník, alebo sú externými žiakmi školy?

Ak máte v databáze údaje žiakov, ktorí navštevujú vo Vašej škole napr. nultý ročník (alebo večerný), alebo prípravku pred samotným štúdiom je potrebné pred zaregistrovaním školy pre účely kultúrnych poukazov urobiť v programe nasledovné, aby sa odoslali údaje len o kmeňových žiakov školy, ktorí majú na KP nárok.

1, Ak máte v programe zadaných externých žiakov, nie je potrebné ich vymazať. Stačí ak títo žiaci nebudú zaradení v žiadnej triede. Ich údaje sa neodošlú

2, Ak už máte aj k žiakom nultého, prípravného či žiakov večerného štúdia priradenú triedu, je potrebné v karte tejto triedy správne nastaviť typ prospechu:
Ich údaje sa neodošlú

Pozrite aj:
Kde mám nastaviť nultý, či prípravný ročník na vysvedčení?
Ako a kde zadať správny Typ prospechu?
Kto je externý žiak školy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 13945 krát.13945 / 13945
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle