flag aScAgenda - Kultúrne poukazy 2022

ZŠ s MŠ: Ako môžem odoslať údaje ak mám v programe aj žiakov materskej školy?

Pre základné školy s materskými školami je potrebné pred zaregistrovaním školy pre účely kultúrnych poukazov urobiť v programe nasledovné, aby sa odoslali údaje len o žiakoch základnej školy, ktorí majú na ne nárok.

1, Ak máte v programe zadaných žiakov materskej školy, nie je potrebné ich vymazať. Stačí ak títo žiaci nebudú zaradení v žiadnej triede. Ich údaje sa neodošlú.

2. Ak už máte aj k žiakom materskej školy priradenú triedu, je potrebné v karte tejto škôlkarskej triedy správne nastaviť typ prospechu pre materské školy. Ich údaje sa neodošlú.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 12317 krát.12317 / 12317
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle