flag aScAgenda - Kultúrne poukazy 2022

Kde prebieha tlač kultúrnych poukazov?

V roku 2022 (na rozdiel od roku 2006) kultúrne poukazy netlačí škola.

Po zaregistrovaní školy a zriaďovateľa do systému kultúrnych poukazov dostane škola poštou personalizované tlačivá kultúrnych poukazov presne podľa počtu žiakov. MK SR v rámci svojej grantovej podpory zabezpečí tlač poukazu pre všetkých žiakov a učiteľov. Škola rozdá kultúrne poukazy žiakom a pedagógom a poskytne základné poučenie o spôsobe narábania s nimi. Navrhujeme školám aby svojim žiakom odporúčali návštevu hodnotných kultúrnych podujatí. Ak v obci či menších mestách nie je možnosť návštevy kultúrneho podujatia, môže danú obec či mesto navštíviť hosťujúci umelci.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 18111 krát.18111 / 18111
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle