flag aScAgenda - Kultúrne poukazy 2022

Ako sa škola zaregistruje do systému kultúrnych poukazov?


Škola si bezplatne stiahne z internetu najnovšiu verziu informačného systému pre školy aScAgenda. Do databázy doplní všetky ďalšie nevyhnutné údaje.

Aký je minimálny rozsah údajov pre registráciu KP?

Ďalší postup:

Tlačidlom Odoslať štatistiky - Kultúrne poukazy 2022 - registrácia školy.


Škola vyplní formulár na elektronickú registráciu žiadosti prostredníctvom svojho školského informačného systému (napr.: aScAgenda, eŠkola) v časti „Kultúrne poukazy 2022“.
Následne si zo systému vygeneruje Protokol P1, skontroluje správnosť údajov a ich dostatočnú čitateľnosť (najmä čiarového kódu a čísla protokolu) a zašle elektronickou formou vo formáte PDF/A prostrednictvom elektronickej schránky ministerstva na portáli www.slovensko.sk – https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=2140.
Aktivujte si prosím eGovernment a posielajte dokumnety priamo z EduPage.
V prípade zaslania protokulu P1 v podobe listiny je potrebné protokol P1 vytlačiť 2-krát a Jeden exemplár treba opečiatkovať (pečiatka školy), podpísať (štatutárny zástupca školy), dôkladne skontrolovať údaje a originál exempláru zaslať na adresu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
odbor dotačných programov a politík
Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava
(obálku výrazne označte heslom „Kultúrne poukazy“)

Druhý exemplár si škola ponechá, a to kvôli kódu (číslo protokolu). Využije ho napr. v školskom informačnom systéme pri kontrole stavu akceptácie školy do programu Kultúrne poukazy alebo pri aktivácii prijatej zásielky kultúrnych poukazov.

Registrácia školy prebieha v termíne od 22. 3. 2022 do 15. 4. 2022.

Protokol P1 musí škola ministerstvu zaslať najneskôr do 22. apríla 2022.

Žiak a pedagóg školy sa môže započítať pri registrácii iba raz a môže získať iba jeden blok kultúrnych poukazov, ktorý má hodnotu 3 eura.

Tým sa celý proces žiadosti o registráciu do programu KP pre školu končí.
Prijaté protokoly P1 ministerstvo vyhodnotí a po ich akceptácii zaradí školu do databázy pre tlač kultúrnych poukazov. Akceptovaným školám bude ministerstvo distribuovať už personifikované kultúrne poukazy.

Pozrite aj:
Kde prebieha tlač kultúrnych poukazov?
Ako zabezpečiť aby sa neodoslali údaje o žiakoch, ktorí navštevujú na škole prípravný alebo večerný ročník, alebo sú externými žiakmi školy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 55767 krát.55767 / 55767
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle