flag aScAgenda - =Kultúrne poukazy 2022

=Aký je vzor kultúrneho poukazu?

Kultúrny poukaz sa skladá z identifikačnej časti a zo štyroch kupónov. Identifikačná časť obsahuje meno a priezvisko majiteľa poukazu, názov a adresu školy, dátum jeho vydania a pečiatku a podpis riaditeľa školy.
Číslo poukazu sa skladá z jedinečného kódu vygenerovaného systémom IS KP. Jednotlivé časti poukazu obsahujú údaje potrebné na identifikáciu majiteľa (príp. ochranné prvky proti sfalšovaniu).

Pozrite aj:
Ako sa škola zaregistruje do systému kultúrnych poukazov?
=Ako zabezpečiť aby sa neodoslali údaje o žiakoch, ktorí navštevujú na škole prípravný alebo večerný ročník, alebo sú externými žiakmi školy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15998 krát.15998 / 15998
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle