flag aScAgenda - =Kultúrne poukazy 2022

=Ako možno kultúrny poukaz použiť?

Každý žiak a pedagóg školy, ktorá je zapojená do programu Kultúrne poukazy 2021, dostane jeden blok kultúrnych poukazov v hodnote 4 €, zložený zo štyroch kultúrnych poukazov, každý v hodnote 1 €.

Kultúrna inštitúcia umožní žiakom a pedagógom na zaplatenie vstupného príp. iného účastníckeho poplatku použiť ľubovoľný počet kultúrnych poukazov prináležiacich konkrétnemu žiakovi alebo pedagógovi podľa výšky uhrádzanej sumy.

Tri zo štyroch poukazov môže žiak alebo pedagóg použiť na ľubovoľné kultúrne podujatie okrem filmového predstavenia.
Jeden zo štyroch poukazov môže žiak alebo pedagóg použiť na filmové predstavenie alebo iné ľubovoľné kultúrne podujatie. Takýto poukaz je od ostatných poukazov farebne odlíšený a má špecifický kód.
Pri realizácii premietania filmových predstavení môže kultúrna inštitúcia prijať a do systému nahlasovať len spomínaný typ poukazu.

Pozrite aj:
=Aký je vzor kultúrneho poukazu?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14613 krát.14613 / 14613
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle