flag aScAgenda - Kultúrne poukazy 2022

Kde je možné použiť kultúrny poukaz?


Kultúrne poukazy môžu žiaci a pedagógovia uplatniť v rôznych kultúrnych inštitúciách, ktoré sa zapoja do tohto programu a budú poskytovať kultúrne služby. Sú to:

1/ Kultúrne inštitúcie s právnou subjektivitou

- neštátne kultúrne inštitúcie – súkromné divadlá, galérie, múzeá, združenia, organizácie, právnické a fyzické osoby poskytujúce kultúrne podujatia alebo služby a pod.

- kultúrne inštitúcie v pôsobnosti VÚC - divadlá, bábkové divadlá, štúdiá tanca, galérie, múzeá, hvezdárne, osvetové strediská, knižnice a pod.

2/ Kultúrne inštitúcie bez právnej subjektivity - mestské divadlá, mestské knižnice, mestské kultúrne strediská, mestské múzeá a pod.

3/ Štátne inštitúcie, kde zriaďovateľom je ministerstvo kultúry SR (Divadelný ústav Bratislava (ďalej len „BA“), Divadlo Nová scéna BA, Hudobné centrum BA, Literárne informačné centrum BA, Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana BA, Múzeum SNP Banská Bystrica, Národné osvetové centrum BA, Slovenská filharmónia BA, Slovenská knižnica pre nevidiacich Levoča, Slovenská národná galéria BA, Slovenská národná knižnica Martin, Slovenská ústredná hvezdáreň Komárno, Slovenské centrum dizajnu BA, Slovenské národné divadlo BA, Slovenské národné múzeum (a všetky jemu prináležiace múzeá), Slovenské technické múzeum Košice, Slovenský filmový ústav, Slovenský ľudový umelecký kolektív BA - SĽUK, Štátna filharmónia Košice, Štátna opera Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Štátne divadlo Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Umelecký súbor Lúčnica, Univerzitná knižnica v Bratislave, Ústredie ľudovej umeleckej tvorby BA - ÚĽUV).

Pozrite aj:
Ako možno kultúrny poukaz použiť?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 16625 krát.16625 / 16625
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle