flag aScAgenda - Kultúrne poukazy 2022

Kto vydáva kultúrny poukaz?


Kultúrny poukaz je platný jeden kalendárny rok, na ktorý bol vydaný. Vydáva ho žiakom a učiteľom príslušná základná alebo stredná škola podľa jednotného vzoru určeného MK SR. O vydaní kultúrnych poukazov vedie škola evidenciu.

Pozrite aj:
Kde je možné použiť kultúrny poukaz?
Ako zabezpečiť aby sa neodoslali údaje o žiakoch, ktorí navštevujú na škole prípravný alebo večerný ročník, alebo sú externými žiakmi školy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 16775 krát.16775 / 16775
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle