flag aScAgenda - =Kultúrne poukazy 2022

=Kto môže požiadať o vydanie kultúrneho poukazu?

Škola môže na základe elektronickej registrácie do projektu kultúrnych poukazov prostredníctvom programu aScAgenda požiadať o vydanie kultúrnych poukazov podľa počtu prihlásených žiakov a pedagogických zamestnancov v danom roku. Hodnota kultúrneho poukazu v danom roku je rovnaká pre všetkých žiakov a všetkých pedagógov. Hodnotu jedného kultúrneho poukazu na jedného žiaka a hodnotu jedného kultúrneho poukazu na pedagóga určí a zverejní každoročne MK SR.
Zriaďovateľ školy sa od tohto roku elektronicky neregistruje ani nepredkladá žiadosť na MK SR!

Pozrite aj:
=Kto vydáva kultúrny poukaz?
=Ako zabezpečiť aby sa neodoslali údaje o žiakoch, ktorí navštevujú na škole prípravný alebo večerný ročník, alebo sú externými žiakmi školy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 21087 krát.21087 / 21087
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle