flag aScAgenda - Kultúrne poukazy 2020

Kto môže požiadať o vydanie kultúrneho poukazu?

Škola môže na základe elektronickej registrácie do projektu kultúrnych poukazov prostredníctvom programu aScAgenda požiadať o vydanie kultúrnych poukazov podľa počtu prihlásených žiakov a pedagogických zamestnancov v danom roku. Hodnota kultúrneho poukazu v danom roku je rovnaká pre všetkých žiakov a všetkých pedagógov. Hodnotu jedného kultúrneho poukazu na jedného žiaka a hodnotu jedného kultúrneho poukazu na pedagóga určí a zverejní každoročne MK SR.
Zriaďovateľ školy sa od tohto roku elektronicky neregistruje ani nepredkladá žiadosť na MK SR!

Pozrite aj:
Kto vydáva kultúrny poukaz?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 17929 krát.17929 / 17929
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle