flag aScAgenda - Kultúrne poukazy 2021

Čo je to Kultúrny poukaz 2021?

KULTÚRNY POUKAZ

reprezentuje osobitný príspevok štátu na podporu prístupu žiakov a učiteľov základných škôl a študentov a učiteľov stredných škôl ku kultúrnym hodnotám. Distribuuje ho Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom základných a stredných škôl, ktoré sa do projektu zapojili. Žiak alebo učiteľ sa po prevzatí poukazu stáva jeho majiteľom. Majiteľ môže poukaz použiť v roku 2020 v tých kultúrnych inštitúciách, ktoré sa do projektu zapojili, a to na úhradu vstupného (napr. v divadlách, múzeách, galériách a pod.) alebo na úhradu služby spojenej so sprístupnením kultúrnych hodnôt (napr. v knižnici, osvetovom stredisku a pod.).

Pri úhrade je možné použiť celý blok kultúrnych poukazov v hodnote 4€ naraz alebo každý zo štyroch poukazov v hodnote 1€ samostatne. Tri zo štyroch poukazov môžu ich majitelia použiť na ľubovoľné kultúrne podujatie okrem filmového predstavenia. Jeden zo štyroch poukazov môže jeho majiteľ použiť na filmové predstavenie alebo iné ľubovoľné kultúrne podujatie. Takýto poukaz je od ostatných poukazov farebne odlíšený a má špecifický kód.

Ak je cena vstupenky alebo služby vyššia, ako je hodnota kultúrneho poukazu, rozdiel sa dopláca. Majiteľ poukazu však nemôže žiadať vrátenie hotovosti v prípade, ak je cena vstupenky alebo služby nižšia, ako je hodnota poukazu, ktorou sa vstupné alebo služba uhrádza.

Kultúrny poukaz je neprenosný (môže ho použiť iba jeho majiteľ), je centrálne evidovaný jedinečným číslom, obsahuje ochranné prvky proti sfalšovaniu, meno majiteľa, názov a adresu školy. Žiak alebo učiteľ môže získať v roku 2021 iba jeden blok kultúrnych poukazov, zložený zo štyroch samostatných kultúrnych poukazov.

Zoznam kultúrnych inštitúcií, ktoré sú zapojené do projektu Kultúrne poukazy 2020 je zverejnený na internetovej stránke www.kulturnepoukazy.sk.
Na tejto adrese nájdete aj ďalšie potrebné informácie.

pozrite aj:
Kto môže požiadať o vydanie kultúrneho poukazu?
Ako zabezpečiť aby sa neodoslali údaje o žiakoch, ktorí navštevujú na škole prípravný alebo večerný ročník, alebo sú externými žiakmi školy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 26692 krát.26692 / 26692
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle