flag aScAgenda - Kultúrne poukazy 2022

Čo je to Kultúrny poukaz 2022?

KULTÚRNY POUKAZ

reprezentuje osobitný príspevok štátu na podporu prístupu žiakov a učiteľov základných škôl a študentov a učiteľov stredných škôl ku kultúrnym hodnotám. Distribuuje ho Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom základných a stredných škôl, ktoré sa do projektu zapojili. Žiak alebo učiteľ sa po prevzatí poukazu stáva jeho majiteľom. Majiteľ môže poukaz použiť v roku 2022 v tých kultúrnych inštitúciách, ktoré sa do projektu zapojili, a to na úhradu vstupného (napr. v divadlách, múzeách, galériách a pod.) alebo na úhradu služby spojenej so sprístupnením kultúrnych hodnôt (napr. v knižnici, osvetovom stredisku a pod.).

Pri úhrade je možné použiť celý blok kultúrnych poukazov v hodnote 3€ naraz alebo samostatne každý zvlášť v hodnote 1€.

Ak je cena vstupenky alebo služby vyššia, ako je hodnota kultúrneho poukazu, rozdiel sa dopláca. Majiteľ poukazu však nemôže žiadať vrátenie hotovosti v prípade, ak je cena vstupenky alebo služby nižšia, ako je hodnota poukazu, ktorou sa vstupné alebo služba uhrádza.

Kultúrny poukaz je neprenosný (môže ho použiť iba jeho majiteľ), je centrálne evidovaný jedinečným číslom, obsahuje ochranné prvky proti sfalšovaniu, meno majiteľa, názov a adresu školy. Žiak alebo učiteľ môže získať v roku 2022 iba jeden blok kultúrnych poukazov, zložený z troch samostatných kultúrnych poukazov.

Zoznam kultúrnych inštitúcií, ktoré sú zapojené do projektu Kultúrne poukazy 2022 je zverejnený na internetovej stránke www.kulturnepoukazy.sk.
Na tejto adrese nájdete aj ďalšie potrebné informácie.

pozrite aj:
Kto môže požiadať o vydanie kultúrneho poukazu?
Ako zabezpečiť aby sa neodoslali údaje o žiakoch, ktorí navštevujú na škole prípravný alebo večerný ročník, alebo sú externými žiakmi školy?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 31295 krát.31295 / 31295
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle