flag aScAgenda - Tlač vysvedčení

Ako tlačiť správne "celkové hodnotenie" na vysvedčenie?

V rôznych typoch škôl sa používa rôzny systém celkového hodnotenia na vysvedčeniach, preto je potrebné mať správne nastavenie typu prospechu.

V čase COVID-19 má škola nastavený typ prospechu, ako v prvom polroku. Teda pre vačšinu škôl sa nič nemení. Pri slovnom hodnotení žiakov sa udeľuje automaticky celkové hodnotenie prospel / prospela, samozrejme ak nevznikla nejaká prekážka. (Prekážkou je napríklad hodnotenie neabsolvoval z povinného predmetu, známka 5 alebo "l", resp. "m" zo stupňového slovného hodnotenia, alebo aj chýbajúce hodnotenie správania.)

Podľa typu Vašej školy je potrebné v karte triedy nastaviť správny typ prospechu podľa obrázku:

Upozornenie:
Po zmene typu prospechu je potrebné generovať vysvedčenia dotknutej triede, aby sa zmena prejavila aj pri tlači.

Pozrite aj:
Ako a kde zadať správny Typ prospechu?
Čo mám robiť, ak chcem navzdory pravidlám zadať žiakovi iné celkové hodnotenie?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 19820 krát.19820 / 19820
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle