flag aScAgenda - Import údajov

Import známok z Excelu

Import známok

1. Otvorte si program MS Excel a otvorte si Váš súbor so zoznamom žiakov s ich známkami. Tento Váš súbor môže obsahovať ľubovolné stĺpčeky v ľubovoľnom poradí.

2. Označte oblasť, ktorú chcete importovať. Platí, že jeden riadok predstavuje jedného žiaka a jeho známky. Stĺpčeky predstavujú predmety, z ktorých má žiak zadané známky:

Všimnite si, že sme zámerne neoznačili prvý popisný riadok.

3. V exceli zvoľte v menu Edit/Copy(Kopíruj). Týmto skopírujete údaje do prenosnej schránky(clipboard).

4. Spustite program aSc Agenda. Zvoľte v menu Súbor a položku Import a Import známok z Excelu/Clipboardu .


Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno:


Všimnite si, že obsahuje Váš zoznam z excelu.

5. Zvoľte, aké údaje chcete importovať. V našom prípade ideme importovať známky.

6. Pre každý stĺpec je porebné špecifikovať, aký údaj obsahuje. Kliknite na hlavičku stĺpca, zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete určiť aký údaj tento stĺpec obsahuje, napr. Matematika - M. Urobte to dôsledne, aby sa známky naimportovali do správneho predmetu.


7. Po označení všetkých stĺpcov, ktoré chcete importovať, stlačte tlačítko Importuj tieto údaje. Program načíta Vaše známky do predmetov.

Poznámka: Ak je predmet nepovinný treba si ho označiť pridať ako _N a voliteľný _V. Napríklad ak je francúzsky jazyk ako nepovinný predmet je potrebné ho označiť ako FJ_N ak je voliteľný potom ako FJ_V.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 15557 krát.15557 / 15557
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle