flag aScAgenda - Inventár

Ako a čo môžem evidovať v sekcii Inventár?

V programe aSc Agenda je možné evidovať inventár školy.
Ako vidieť z obrázku o inventári je možné evidovať tieto údaje:
- názov
- učebňa
- typ /typy inventáru sa do programu vložia cez "Pomocné zoznamy"/
- číslo
- cena
- počet
- dátum
- výrobné číslo
- spôsob nadobudnutia
- číslo faktúry
- účet
- zodpovedná osoba
- poznámka

Od verzia programu aScAgenda 2008 je možné evidovať aj dátum vyradenia, usporiadavať zoznamy podľa celkovej sumy (počet kusov vynásobený cenou), možnosť zoskupiť zoznamy podľa roku, ...

K inventáru je možné tlačiť tieto tlačové zostavy:

Poznámka:
Stlačením klávesnice Ctrl sa tlačidlo Ok a Nový mení na Ok a Kópia:


Pozrite aj:
Na čo je rozčlenenie inventáru?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 19865 krát.19865 / 19865
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle