flag aScAgenda - Maturitný rozpis

Ako nastaviť, aby konkrétna komisia skúšala vybranú triedu alebo žiaka?

Ak potrebujete docieliť, aby matematiku v 4.A skúšala iná komisia ako v 4.B. Môžete pred generovaním maturitneho rozpisu priradiť komisie žiakom, alebo celým triedam vopred.

1. V pohľade zoznam študentov, si vyberte 4. A a v nej si za pomoci Shift+klik označte všetkých žiakov (po označení sa sfarbia na fialovo).

2. V menu programu Nástroje si zvoľte Hromadné operácie, tam položku Maturity a výber Nastav žiakovi maturitnú komisiu, ak žiak maturuje z predmetu skúšaného komisiou.

V strede okna sa objaví zoznam žiakov, ktorým bude vybraná komisia pridelená.

Následne vyberiete komisiou a po stlačení tlačidla Nastav žiakovi maturitnú komisiu, ak žiak maturuje z predmetu skúšaného komisiou, sa táto priradí.

Nastavená komisia sa pri generovaní maturitného rozpisu uchováva, tak ako bola priradená žiakom, resp. žiakom celej triedy.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 11534 krát.11534 / 11534
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle