flag aScAgenda - Databáza údajov

Úprava pohľadu.

Stĺpce pohľadu môžete roztiahnuť alebo zúžiť potiahnutím pravého okraja názvu stĺpca.

Potiahnutím názvu môžete meniť aj poradie stĺpcov.

Kliknutím na názov stĺpca môžete zoradiť dáta podľa tohto stĺpca. Druhým kliknutím zoradíte dáta opačným smerom. Môžete zoradiť dáta aj podľa viacerých stĺpčekov. Stačí ak počas klikania na názvy stĺpčekov budete držať klávesu CTRL.

Výber stĺpcov nájdete v menu Pohľad / Výber stĺpcov alebo priamo v zozname žiakov. Stĺpce môžete pridať alebo odobrať z pohľadu. V pravej časti sa zobrazí okno so všetkými stĺpcami. Jednoduchým potiahnutím názvu stĺpca môžete pridať stĺpec do pohľadu:

Stĺpec odoberiete potiahnutím stĺpca nahor a objaví sa ikonka zákaz.

Dáta môžete aj zoskupiť podľa niektorého stĺpčeka.
Potiahnite názov stĺca do bieleho horného políčka pre zoskupenia.
Program automaticky zoskúpi dáta v pohľade.
Napríklad na obrázku dole máme dáta zoskupené najprv podľa triedy a potom podľa pohlavia. Vieme si tak napríklad rýchlo zobraziť všetky žiačky v triede 1.A:

Užitočná funkcia pri práci s pohľadmi je Zoskupiť všetko v menu Pohľad. Následne môžete klikať na štvorčeky na začiatku riadku a rozbaliť si požadované údaje.

Ako si môžem vytlačiť práve to, čo vidím na obrazovke?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 14531 krát.14531 / 14531
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle