flag aScAgenda - Databáza údajov

Zadávanie a prezeranie údajov

Program aSc Agenda Vám umožňuje evidovať rôzne údaje o Vašej škole.

V ľavej časti obrazovky sa nachádza ovládací panel. Pomocou panelu môžete kedykoľvek zvoliť dáta, ktoré chcete editovať. Dáta je možné zadávať v ľubovoľnom poradí. Ak napríklad zadávate žiaka, ale nemáte ešte zadanú triedu do ktorej patrí, môžete túto triedu doplniť a k žiakovi sa vrátiť neskôr. Podobne, keď neviete niektoré údaje o žiakovi, nemusíte ich zadať hneď, môžete ich doplniť neskôr.

Po zvolení položky v ľavom paneli sa v pravej časti zobrazia príslušné údaje.
Zvolili sme zoznam študentov, každý riadok predstavuje jedného študenta.
Pomocou tlačítok v hornej časti môžete pridať nového študenta, editovať alebo zmazať vybraného študenta.

Taktiež si môžete zobraziť iba študentov danej triedy:

Pohľady na údaje
Pre lepšiu orientáciu Vám program umožňuje voliť a vytvárať si pohľady. Pohľad si môžete zvoliť nasledovne:


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadám niečo iné Hľadám niečo iné

Tento článok bol videný 18353 krát.18353 / 18353
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

previousarticle Naspäť na hlavnú stránku nextarticle